ANBI

This page is written in Dutch, and contains information that is required of any NGO based in the Netherlands.

ANBI gegevens

Stichting Assistance International is per 1 januari 2008 door een beschikking van de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Assistance International voldoet op deze webpagina aan de door de overheid gestelde publicatievoorwaarden voor een ANBI.
Bekijk het meest recente 'Standaardformulier Publicatieplicht' (over 2023)


1      Naam: Stichting Assistance International  (Internet adres: www.assistance-international.org)

2      RSIN of fiscaal nummer: 804.145.878     KvK nummer: 41042225.

3      Contact gegevens: J. de Jong Sibeliusplein 58   3122XA Schiedam

4      Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. Schotte L.F.

Secretaris: Dhr. van der Wel  L.

Penningmeester. Dhr. J. de Jong

Algemeen bestuurslid: Mw. R. de Jong

Algemeen bestuurslid:  Mw. M.E. Stoel

5 Beleidsplan

Dit beleidsplan is een uitwerking van artikel 2 van de statuten waarin staat dat het doel van de stichting is;

Het verlenen van administratieve-, logistieke- en personele ondersteuning van bestaande landbouwkundige-, medische- en onderwijsprojecten in Afrika, Azië, Oost-Europa en het Midden Oosten, alsmede het opstarten van nieuwe projecten, waar hiervoor de mogelijkheden bestaan of zich voordoen.  (Sinds augustus 2012 worden projecten uitgevoerd in Tadzjikistan). Het verzelfstandigen van de door de stichting geïnitieerde projecten is het uiteindelijke doel. Voorts is onder het doel begrepen hetgeen met één en ander rechtstreeks of  zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beleid van de stichting is erop gericht om door de projecten vooral de “zwakkere” groepen van de samenleving te ondersteunen. Dat betekent in de huidige praktijk dat onze projecten weduwen, vrouwen met kinderen maar zonder echtgenoot, armen, gehandicapten, vluchtelingen, minderheden en slachtoffers van natuurgeweld (bijvoorbeeld aardbevingen) als  begunstigden heeft.

6 Beloningsbeleid

De bestuursleden geven “Pro Deo” hun inzet aan de stichting en voor het overige tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door het uitzenden van vrijwilligers met de daarvoor benodigde kwalificaties. Deze vrijwilligers worden door hun eigen achterban financieel gesteund.

7 De doelstelling

De doelstelling van de stichting is als volgt verwoord in artikel 2a van de statuten van de stichting: Het verlenen van administratieve-, logistieke- en personele ondersteuning van bestaande landbouwkundige-, medische- en onderwijsprojecten in Afrika, Azië, Oost-Europa en het Midden Oosten, alsmede het opstarten van nieuwe projecten,  waar hiervoor de mogelijkheden bestaan of zich voordoen. Het verzelfstandigen van de door de stichting geïnitieerde projecten is het uiteindelijke doel. Voorts is onder het doel begrepen hetgeen met één en ander rechtstreeks of  zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. In de periode 2003 – 2012 zijn in Iran de volgende projecten uitgevoerd: Noodhulpverlening in Bam en Zarand. Onderwijs projecten gevolgd door microkredieten in de volgende plaatsen: Bam, Dehshotor, Tehran, Sanandaj, Qorveh, Dehgolan, Kerman. En projecten in vluchtelingen kampen te Semnan, Saveh, Rafsanjan, Bardsir.

Sinds maart 2012 zijn de activiteiten in Iran gestopt en zijn de activiteiten in Tadzjikistan begonnen in de plaatsen Tursunzoda (en omliggende dorpen), Bokhtar (voorheen: Kurgan Teppa)  en Dushanbe.

Lees hier het jaarverslag van activiteiten in 2023 (Engelstalig)

Lees hier het jaarverslag van activiteiten in 2022 (Engelstalig)

Lees hier het jaarverslag van activiteiten in 2021 (Engelstalig)

Lees hier het jaarverslag van activiteiten in 2020 (Engelstalig)

Lees hier het jaarverslag van activiteiten in 2019 (Engelstalig)


9 Een financiële verantwoording

In artikel drie van de statuten wordt omschreven hoe de stichting aan de benodigde gelden kan komen om de activiteiten uit te voeren. In de praktijk zijn het individuele gevers maar vooral donor organisaties zoals: Nederlandse- en Zwitserse ambassade in Iran, Cordaid, Mensen in Nood, People in Need (Tsjechie) Aktion Deutschland Hilft, EO Metterdaad, Prisma, Fida.

Via de onderstaande links kunt u de financiële jaarverslagen raadplegen.

2023 FINANCIEEL JAARVERSLAG

2022 FINANCIEEL JAARVERSLAG

2021 FINANCIEEL JAARVERSLAG
Lees ook: Standaardformulier publicatieplicht (2021)

2020 FINANCIEEL JAARVERSLAG
Lees ook: Standaardformulier publicatieplicht (2020)

2019 FINANCIEEL JAARVERSLAG

 

           

                                                                                                             Donate

Donations to S.A.I. projects can be transferred to the S.A.I. bank account in Holland. Please add the type of project you want to support for example: Chicken Project, Medical project, Skills training project Dushanbe, Skills training in Tursunzoda. If you do not specify a project, the gift will be used for the overall running of all projects. S.A.I. has a ANBI status (see that page). This is usefull for donors who pay their taxes in Holland.

Details Bank:

Bank Name: ABN AMRO

Address of the bank:  Gustav Mahlerlaan 10

Postal Code ABN AMRO Bank:  1082  PP

Place ABN AMRO Bank :  Amsterdam

Country:  The Netherlands.

Account number:  NL70 ABNA 0616 7858 28

Account name: Stichting Assistance International

Address of account holder: Sibeliusplein 58  3122 XA Schiedam   The Netherlands

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL70ABNA0616785828